https://friendhotelhagiang.com

Phòng đôi

Phòng 2 giường đôi

1.200.000 đ/Ngày đêm

Phòng 2 giường đôi

Phòng có 2 giường đôi ( dành cho 4-6 người)

Phòng 2 giường đôi cỡ nhỏ

800.000 đ/Ngày đêm

Phòng 2 giường đôi cỡ nhỏ

Phòng có 2 giường đôi ( dành cho 4-6 người)